Disclaimer


Aansprakelijkheid voor de inhoud De pagina’s op deze website is met grote zorg door de Julo Group samengesteld. Op deze website verstrekken wij louter informatie over onze dienstverlening en producten en wijzigingen in deze informatie kunnen ten allen tijde, zonder voorafgaande mededelingen worden aangebracht. De Julo Group neemt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, het eventueel voorkomen van onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van de website. De Julo Group is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen, die ondanks controlemaatregelen, toch op de Julo Group website zouden voorkomen. Aansprakelijkheid voor links Deze website bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kan de Julo Group niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of gebruik van websites die met de Julo Group website zijn gelinkt. Een permanente controle van de gelinkte websites is niet mogelijk, echter mochten er onwetmatigheden geconstateerd worden, dan zullen deze links direct worden verwijderd. Copyright De inhoud van deze website valt onder het Nederlandse Auteursrecht. Reproductie, aanpassing, verspreiding of enige vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Voor zover de inhoud van deze site is gemaakt door een exploitant of derde partij, liggen de eigendomrechten bij deze partijen. Mocht u schending van deze rechten constateren, verzoeken wij u ons hiervan te verwittigen.